Till vänster hittar du historia och information

om  oss, hur ni kommer i kontakt med oss. respektive ras samt information om foder,
försäkring och bra att ha hemma till sin hund.